ข้อดีของ College Management System กับ ERP

การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาทำให้เกิดความห่วงใยต่อผู้คนที่เกี่ยวข้อง ในตอนแรกมีตัวเลือกที่ จำกัด สำหรับการจัดการเนื่องจากงาน admin ส่วนใหญ่ต้องทำด้วยตนเอง ด้วยการแนะนำซอฟต์แวร์ ERP ระบบได้เปลี่ยนแปลงด้านบวกอย่างเห็นได้ชัด ซอฟต์แวร์ ERP ถูกนำมาใช้ในพื้นที่ต่างๆและเมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่การศึกษาผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าแปลกใจ ด้านล่างมีบางเหตุผลที่คุ้มค่าสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับระบบการจัดการวิทยาลัย

ลดภาระงาน: ประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทำงานได้ดีขึ้นเมื่อปริมาณงานลดลงในทุกงาน ด้วยระบบ ERP งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารปกติจะ จำกัด เฉพาะการบันทึกข้อมูล อันเป็นผลมาจากภาระงานที่ลดลงการบริหารจัดการจะดีกว่าด้วยผลงานของพนักงานมากกว่าก่อน

2. การเพิ่มประสิทธิผล: การใช้ซอฟต์แวร์ ERP อย่างถูกต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหอพัก ระบบซอฟต์แวร์บางส่วนอยู่บนพื้นฐานของผลงานปกติเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้กฎและผลลัพธ์ภายในแต่ละคลาสเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

การกำกับดูแลที่ดีขึ้น: วัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์ ERP คือเพื่อให้ผู้บริหารสามารถควบคุมฟังก์ชั่นทั้งหมดได้ดีขึ้น ระบบดังกล่าวรวมฟังก์ชันทั้งหมดไว้ด้วยเช่นการจ่ายเงินเดือนใบแจ้งหนี้โรงอาหารคลังสินค้าช่องทางของนักเรียนเป็นต้น ฝ่ายบริหารจะสามารถควบคุมและควบคุมคุณลักษณะแต่ละอย่างได้โดยไม่เกิดความไม่สะดวก

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและบันทึก: มีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารที่จะมีระบบจัดเก็บข้อมูลบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นซอฟต์แวร์ ERP ส่วนใหญ่ ERPs สร้างเซิร์ฟเวอร์บนเว็บที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดและทำให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความปลอดภัยสูงสุดในระดับที่เป็นไปได้

รายงานแบบเรียลไทม์: เวลาที่มีการสร้างคู่มือในสถาบันการศึกษา วันนี้ฝ่ายบริหารทำทุกสิ่งทุกอย่างจาก ERP ซึ่งเป็นระบบรายงานภายใน รายงานแบบเรียลไทม์หลายฉบับสามารถสร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้ตลอดเวลาในช่วงปีการเงิน

6. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา: วิทยาลัย ERP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ซอฟต์แวร์ ERP ทำงานเสมือนเป็นแพลตฟอร์มเสมือนสำหรับทั้งนักเรียนและผู้บริหารและมีโอกาสน้อยที่จะเกิดการสื่อสารผิดพลาด นักเรียนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและการสอบผ่านทางซอฟต์แวร์ พวกเขามีโอกาสที่จะรายงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเสมือนที่ผ่านการทดสอบแล้ว

อย่างไรก็ตามประโยชน์ของซอฟต์แวร์ ERP ขึ้นอยู่กับขอบเขตที่ดีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท ซอฟต์แวร์บางแห่งได้เปิดตัวซอฟต์แวร์นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนระบบการจัดการคณาจารย์ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถเพิ่มโมดูลด้านเทคนิคจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิทยาลัยบนแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องตรวจสอบและตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถทำงานได้กับสถาบันการศึกษาอย่างไร ระบบซอฟต์แวร์ ERP เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจกำหนดค่าและปรับแต่งสำหรับทุกฟังก์ชันและชั้นเรียนภายในวิทยาลัย

Source by SBOBET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *